Minivådområde Haslundkær

Anlæg af et minivådområde på 0,76 ha. Minivådområdet afvander et drænopland på 71,9 ha. Når drænvandet passerer gennem minivådområdets bassiner, bliver vandet renset for kvælstof og fosfor, inden det ledes videre ud i vandløbet.

 

Se mere på: http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

 

3

2

1

Velkommen til Haslundkær

Haslundkær er en moderne entreprenørvirksomhed, der gennem mange år har opbygget en række kompetencer indenfor Entreprenør – Landbrug – Maskinstation -  Kloakmester og en afdeling for regnskabsservice til andre virksomheder, inden for førnævnte virksomhedsområder.

Virksomheden ligger placeret ved Randers, og dækker Midt- og Kronjylland med vores moderne maskinpark og faguddannede personale. Vi er kun et telefonopkald væk.
Vi leverer endvidere komplet markdrift til landmænd samt hobbylandbrug, og har egne landbrugsarealer som vi dyrker.

Vi har have/parkafdeling, til pleje af virksomheders udearealer, landbrugsejendommes gårdspladser og udearealer ved bygninger.
Som Aut. Kloakmester kan vi løse alle opgaver inden for dette område, og kan løse støbe-, belægning og jord opgaver på dit byggeri.

Vi driver og vedligeholder egne juletræsplantager, og har en række andre plantager på servicekontrakt. Fra plantning til fældning af dine juletræer, har Haslundkær mulighed for at servicere dig.

Vores hobby er islandske heste, og vi har salg af Islandsk tang, samt hjælp til pleje af hestefolde og ridebaner som fagområder.