Manuelt skovarbejde

Haslundkær Maskinstation ApS udfører alle typer manuelt arbejde indenfor skovbrug. Mange store og mindre skovbrug har nedlagt deres egen skovvæsen og skal derfor bruge mandskab til selv mindre opgaver i deres skove. Dette kan Haslundkær Maskinstation udføre med faguddannet personale.

Haslundkær Maskinstation ApS kan udføre alt indenfor skovning og tynding af skove og læbælter.

Haslundkær Maskinstation ApS udfører opgaver med anlæggelse, hegning og pleje af nye skovkulturer, vildtremisser, læbælter osv.

Haslundkær Maskinstation ApS kan også være behjælpelig med valg og bestilling af planter, kemikalier, materialer osv.


Kontakt os

Du kan bruge nedenstående formular til at skrive til os.

Du kan også bruge vores direkte telefon:

Haslundkær
Haslundkærvej 38  
8940 Randers SV  

Tlf.: 86 44 51 32  
CVR: 32199143